JAWW officers


(as of June 2022)
ConvenorMariko Asano
Vice-ConvenorsYukiko Oda
Reiko Aoki
Secretary-GeneralMitsuko Kobayashi
TreasurersMiho Omi
Yoshiko Ono
OfficersHiroko Iida
Hiroko Hashimoto
Miyuki Ishikawa
Saori Kamozawa
Naoko Matsubara
Yuki Kusano
AdvisorsMasako Tanaka
Kay Fusano
AuditorsYukiko Abe
Minako Sasaki


APWW Steering Committee
Steering Committee Member (SCM)Mariko Asano
Alternate for SCMMiho Omi
[Page Top]